Còng sổ A4 – Mẫu số 1

Thông tin sản phẩm
Kích thước: Còng A4
Thông số : 9 chấu lỗ 2cm