Còng sổ A4 – Mẫu số 4

Thông tin sản phẩm
Kích thước: Còng A4
Thông số : 3 chấu lỗ 2 cm