Còng sổ A4 – Mẫu số 5

Thông tin sản phẩm
Kích thước: Còng A4
Thông số :30 chấu lỗ 2.1cm