Còng sổ nhựa – Mẫu số 4

Còng sổ nhựa
Ứng dụng: Cố định giấy cho các loại sổ lò so , sổ planner…