Giấy mỹ thuật làm Card visit , Lịch để bàn ,… Mẫu số 3

Thông tin sản phẩm
Giấy mỹ thuật bồi hộp quà
Định lượng :200-350 (gsm)
Kích thước: 79×109(cm )
Ứng dụng: Dùng để bồi hộp quà tặng…
Lưu ý: Màu sắc giấy có thể khác so với màu thật ở ngoài.Qúy khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được màu ảnh sản phẩm đúng nhất.
Danh mục: